Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
предубеждавам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
предубеждавам         основна форма
предубеждавам         сег.вр., 1л., ед.ч.
предубеждаваш         сег.вр., 2л., ед.ч.
предубеждава         сег.вр., 3л., ед.ч.
предубеждаваме        сег.вр., 1л., мн.ч.
предубеждавате        сег.вр., 2л., мн.ч.
предубеждават         сег.вр., 3л., мн.ч.
предубеждавах         мин.св.вр., 1л., ед.ч.
предубеждава         мин.св.вр., 2л., ед.ч.
предубеждава         мин.св.вр., 3л., ед.ч.
предубеждавахме        мин.св.вр., 1л., мн.ч.
предубеждавахте        мин.св.вр., 2л., мн.ч.
предубеждаваха        мин.св.вр., 3л., мн.ч.
предубеждавах         мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
предубеждаваше        мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
предубеждаваше        мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
предубеждавахме        мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
предубеждавахте        мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
предубеждаваха        мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
предубеждавай         повелително наклонение, ед.ч.
предубеждавайте        повелително наклонение, мн.ч.
предубеждавал         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
предубеждавалия        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предубеждавалият       мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предубеждавала        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
предубеждавалата       мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предубеждавало        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
предубеждавалото       мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предубеждавали        мин.деят.св.прич., мн.ч.
предубеждавалите       мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
предубеждавал         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
предубеждавалия        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предубеждавалият       мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предубеждавала        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
предубеждавалата       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предубеждавало        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
предубеждавалото       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предубеждавали        мин.деят.несв.прич., мн.ч.
предубеждавалите       мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
предубеждаван         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
предубеждавания        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предубеждаваният       мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предубеждавана        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
предубеждаваната       мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предубеждавано        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
предубеждаваното       мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предубеждавани        мин.страд.прич., мн.ч.
предубеждаваните       мин.страд.прич., мн.ч., членувано
предубеждаващ         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
предубеждаващия        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предубеждаващият       сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предубеждаваща        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
предубеждаващата       сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предубеждаващо        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
предубеждаващото       сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предубеждаващи        сег.деят.прич., мн.ч.
предубеждаващите       сег.деят.прич., мн.ч., членувано
предубеждавайки        деепричастие