Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
предстоящ - прилагателно име, м.р., ед.ч.
предстоящ           основна форма
предстоящ           м.р., ед.ч.
предстоящия          м.р., ед.ч., непълен член
предстоящият         м.р., ед.ч., пълен член
предстояща          ж.р., ед.ч.
предстоящата         ж.р., ед.ч., членувано
предстоящо          ср.р., ед.ч.
предстоящото         ср.р., ед.ч., членувано
предстоящи          мн.ч.
предстоящите         мн.ч., членувано

предстоящ - глагол, сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
предстоя           основна форма
предстоя           сег.вр., 1л., ед.ч.
предстоиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
предстои           сег.вр., 3л., ед.ч.
предстоим           сег.вр., 1л., мн.ч.
предстоите          сег.вр., 2л., мн.ч.
предстоят           сег.вр., 3л., мн.ч.
предстоях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
предстоя           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
предстоя           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
предстояхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
предстояхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
предстояха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
предстоях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
предстоеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
предстоеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
предстояхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
предстояхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
предстояха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
предстой           повелително наклонение, ед.ч.
предстойте          повелително наклонение, мн.ч.
предстоял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
предстоялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предстоялият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предстояла          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
предстоялата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предстояло          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
предстоялото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предстояли          мин.деят.св.прич., мн.ч.
предстоялите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
предстоял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
предстоялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предстоялият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предстояла          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
предстоялата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предстояло          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
предстоялото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предстояли          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
предстоялите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., мн.ч.
[няма форма]         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
предстоящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
предстоящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предстоящият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предстояща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
предстоящата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предстоящо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
предстоящото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предстоящи          сег.деят.прич., мн.ч.
предстоящите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
предстоейки          деепричастие