Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
представлявам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
представлявам         основна форма
представлявам         сег.вр., 1л., ед.ч.
представляваш         сег.вр., 2л., ед.ч.
представлява         сег.вр., 3л., ед.ч.
представляваме        сег.вр., 1л., мн.ч.
представлявате        сег.вр., 2л., мн.ч.
представляват         сег.вр., 3л., мн.ч.
представлявах         мин.св.вр., 1л., ед.ч.
представлява         мин.св.вр., 2л., ед.ч.
представлява         мин.св.вр., 3л., ед.ч.
представлявахме        мин.св.вр., 1л., мн.ч.
представлявахте        мин.св.вр., 2л., мн.ч.
представляваха        мин.св.вр., 3л., мн.ч.
представлявах         мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
представляваше        мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
представляваше        мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
представлявахме        мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
представлявахте        мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
представляваха        мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
представлявай         повелително наклонение, ед.ч.
представлявайте        повелително наклонение, мн.ч.
представлявал         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
представлявалия        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
представлявалият       мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
представлявала        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
представлявалата       мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
представлявало        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
представлявалото       мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
представлявали        мин.деят.св.прич., мн.ч.
представлявалите       мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
представлявал         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
представлявалия        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
представлявалият       мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
представлявала        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
представлявалата       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
представлявало        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
представлявалото       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
представлявали        мин.деят.несв.прич., мн.ч.
представлявалите       мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
представляван         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
представлявания        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
представляваният       мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
представлявана        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
представляваната       мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
представлявано        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
представляваното       мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
представлявани        мин.страд.прич., мн.ч.
представляваните       мин.страд.прич., мн.ч., членувано
представляващ         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
представляващия        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
представляващият       сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
представляваща        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
представляващата       сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
представляващо        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
представляващото       сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
представляващи        сег.деят.прич., мн.ч.
представляващите       сег.деят.прич., мн.ч., членувано
представлявайки        деепричастие