Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
предремя - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
предремя           основна форма
предремя           сег.вр., 1л., ед.ч.
предремеш           сег.вр., 2л., ед.ч.
предреме           сег.вр., 3л., ед.ч.
предремем           сег.вр., 1л., мн.ч.
предремете          сег.вр., 2л., мн.ч.
предремят           сег.вр., 3л., мн.ч.
предремах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
предрема           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
предрема           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
предремахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
предремахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
предремаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
предремех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
предремеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
предремеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
предремехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
предремехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
предремеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
предреми           повелително наклонение, ед.ч.
предремете          повелително наклонение, мн.ч.
предремал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
предремалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предремалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предремала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
предремалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предремало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
предремалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предремали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
предремалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
предремел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
предремелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предремелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предремела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
предремелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предремело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
предремелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предремели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
предремелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
предреман           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
предремания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предреманият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предремана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
предреманата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предремано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
предреманото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предремани          мин.страд.прич., мн.ч.
предреманите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
предремещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
предремещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предремещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предремеща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
предремещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предремещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
предремещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предремещи          сег.деят.прич., мн.ч.
предремещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
предремейки          деепричастие