Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
предприема - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
предприема          основна форма
предприема          сег.вр., 1л., ед.ч.
предприемеш          сег.вр., 2л., ед.ч.
предприеме          сег.вр., 3л., ед.ч.
предприемем          сег.вр., 1л., мн.ч.
предприемете         сег.вр., 2л., мн.ч.
предприемат          сег.вр., 3л., мн.ч.
предприех           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
предприе           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
предприе           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
предприехме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
предприехте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
предприеха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
предприемех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
предприемеше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
предприемеше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
предприемехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
предприемехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
предприемеха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
предприеми          повелително наклонение, ед.ч.
предприемете         повелително наклонение, мн.ч.
предприел           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
предприелия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предприелият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предприела          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
предприелата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предприело          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
предприелото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предприели          мин.деят.св.прич., мн.ч.
предприелите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
предприемел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
предприемелия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предприемелият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предприемела         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
предприемелата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предприемело         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
предприемелото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предприемели         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
предприемелите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
предприет           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
предприетия          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предприетият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предприета          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
предприетата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предприето          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
предприетото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предприети          мин.страд.прич., мн.ч.
предприетите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
предприемайки         деепричастие

предприема - глагол, сег.вр., 3л., ед.ч.
предприема - глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
предприема - глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
предприемам          основна форма
предприемам          сег.вр., 1л., ед.ч.
предприемаш          сег.вр., 2л., ед.ч.
предприема          сег.вр., 3л., ед.ч.
предприемаме         сег.вр., 1л., мн.ч.
предприемате         сег.вр., 2л., мн.ч.
предприемат          сег.вр., 3л., мн.ч.
предприемах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
предприема          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
предприема          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
предприемахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
предприемахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
предприемаха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
предприемах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
предприемаше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
предприемаше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
предприемахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
предприемахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
предприемаха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
предприемай          повелително наклонение, ед.ч.
предприемайте         повелително наклонение, мн.ч.
предприемал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
предприемалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предприемалият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предприемала         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
предприемалата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предприемало         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
предприемалото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предприемали         мин.деят.св.прич., мн.ч.
предприемалите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
предприемал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
предприемалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предприемалият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предприемала         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
предприемалата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предприемало         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
предприемалото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предприемали         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
предприемалите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
предприеман          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
предприемания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предприеманият        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предприемана         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
предприеманата        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предприемано         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
предприеманото        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предприемани         мин.страд.прич., мн.ч.
предприеманите        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
предприемащ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
предприемащия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предприемащият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предприемаща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
предприемащата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предприемащо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
предприемащото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предприемащи         сег.деят.прич., мн.ч.
предприемащите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
предприемайки         деепричастие