Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
предназначен - прилагателно име, м.р., ед.ч.
предназначен         основна форма
предназначен         м.р., ед.ч.
предназначения        м.р., ед.ч., непълен член
предназначеният        м.р., ед.ч., пълен член
предназначена         ж.р., ед.ч.
предназначената        ж.р., ед.ч., членувано
предназначено         ср.р., ед.ч.
предназначеното        ср.р., ед.ч., членувано
предназначени         мн.ч.
предназначените        мн.ч., членувано

предназначен - глагол, мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
предназнача          основна форма
предназнача          сег.вр., 1л., ед.ч.
предназначиш         сег.вр., 2л., ед.ч.
предназначи          сег.вр., 3л., ед.ч.
предназначим         сег.вр., 1л., мн.ч.
предназначите         сег.вр., 2л., мн.ч.
предназначат         сег.вр., 3л., мн.ч.
предназначих         мин.св.вр., 1л., ед.ч.
предназначи          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
предназначи          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
предназначихме        мин.св.вр., 1л., мн.ч.
предназначихте        мин.св.вр., 2л., мн.ч.
предназначиха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
предназначех         мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
предназначеше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
предназначеше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
предназначехме        мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
предназначехте        мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
предназначеха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
предназначи          повелително наклонение, ед.ч.
предназначете         повелително наклонение, мн.ч.
предназначил         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
предназначилия        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предназначилият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предназначила         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
предназначилата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предназначило         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
предназначилото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предназначили         мин.деят.св.прич., мн.ч.
предназначилите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
предназначел         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
предназначелия        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предназначелият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предназначела         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
предназначелата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предназначело         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
предназначелото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предназначели         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
предназначелите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
предназначен         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
предназначения        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предназначеният        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предназначена         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
предназначената        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предназначено         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
предназначеното        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предназначени         мин.страд.прич., мн.ч.
предназначените        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
предназначещ         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
предназначещия        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предназначещият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предназначеща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
предназначещата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предназначещо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
предназначещото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предназначещи         сег.деят.прич., мн.ч.
предназначещите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
предназначейки        деепричастие