Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
предлагам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
предлагам           основна форма
предлагам           сег.вр., 1л., ед.ч.
предлагаш           сег.вр., 2л., ед.ч.
предлага           сег.вр., 3л., ед.ч.
предлагаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
предлагате          сег.вр., 2л., мн.ч.
предлагат           сег.вр., 3л., мн.ч.
предлагах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
предлага           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
предлага           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
предлагахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
предлагахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
предлагаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
предлагах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
предлагаше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
предлагаше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
предлагахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
предлагахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
предлагаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
предлагай           повелително наклонение, ед.ч.
предлагайте          повелително наклонение, мн.ч.
предлагал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
предлагалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предлагалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предлагала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
предлагалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предлагало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
предлагалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предлагали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
предлагалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
предлагал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
предлагалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предлагалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предлагала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
предлагалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предлагало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
предлагалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предлагали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
предлагалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
предлаган           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
предлагания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предлаганият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предлагана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
предлаганата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предлагано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
предлаганото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предлагани          мин.страд.прич., мн.ч.
предлаганите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
предлагащ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
предлагащия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предлагащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предлагаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
предлагащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предлагащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
предлагащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предлагащи          сег.деят.прич., мн.ч.
предлагащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
предлагайки          деепричастие