Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
предефинирам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
предефинирам         основна форма
предефинирам         сег.вр., 1л., ед.ч.
предефинираш         сег.вр., 2л., ед.ч.
предефинира          сег.вр., 3л., ед.ч.
предефинираме         сег.вр., 1л., мн.ч.
предефинирате         сег.вр., 2л., мн.ч.
предефинират         сег.вр., 3л., мн.ч.
предефинирах         мин.св.вр., 1л., ед.ч.
предефинира          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
предефинира          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
предефинирахме        мин.св.вр., 1л., мн.ч.
предефинирахте        мин.св.вр., 2л., мн.ч.
предефинираха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
предефинирах         мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
предефинираше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
предефинираше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
предефинирахме        мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
предефинирахте        мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
предефинираха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
предефинирай         повелително наклонение, ед.ч.
предефинирайте        повелително наклонение, мн.ч.
предефинирал         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
предефиниралия        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предефиниралият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предефинирала         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
предефиниралата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предефинирало         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
предефиниралото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предефинирали         мин.деят.св.прич., мн.ч.
предефиниралите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
предефинирал         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
предефиниралия        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предефиниралият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предефинирала         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
предефиниралата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предефинирало         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
предефиниралото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предефинирали         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
предефиниралите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
предефиниран         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
предефинирания        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предефинираният        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предефинирана         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
предефинираната        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предефинирано         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
предефинираното        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предефинирани         мин.страд.прич., мн.ч.
предефинираните        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
предефиниращ         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
предефиниращия        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предефиниращият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предефинираща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
предефиниращата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предефиниращо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
предефиниращото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предефиниращи         сег.деят.прич., мн.ч.
предефиниращите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
предефинирайки        деепричастие