Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пределно - прилагателно име, ср.р., ед.ч.
пределен           основна форма
пределен           м.р., ед.ч.
пределния           м.р., ед.ч., непълен член
пределният          м.р., ед.ч., пълен член
пределна           ж.р., ед.ч.
пределната          ж.р., ед.ч., членувано
пределно           ср.р., ед.ч.
пределното          ср.р., ед.ч., членувано
пределни           мн.ч.
пределните          мн.ч., членувано

пределно - наречие, основна форма
пределно           основна форма