Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
предвкуся - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
предвкуся           основна форма
предвкуся           сег.вр., 1л., ед.ч.
предвкусиш          сег.вр., 2л., ед.ч.
предвкуси           сег.вр., 3л., ед.ч.
предвкусим          сег.вр., 1л., мн.ч.
предвкусите          сег.вр., 2л., мн.ч.
предвкусят          сег.вр., 3л., мн.ч.
предвкусих          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
предвкуси           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
предвкуси           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
предвкусихме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
предвкусихте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
предвкусиха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
предвкусех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
предвкусеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
предвкусеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
предвкусехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
предвкусехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
предвкусеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
предвкуси           повелително наклонение, ед.ч.
предвкусете          повелително наклонение, мн.ч.
предвкусил          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
предвкусилия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предвкусилият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предвкусила          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
предвкусилата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предвкусило          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
предвкусилото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предвкусили          мин.деят.св.прич., мн.ч.
предвкусилите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
предвкусел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
предвкуселия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предвкуселият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предвкусела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
предвкуселата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предвкусело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
предвкуселото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предвкусели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
предвкуселите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
предвкусен          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
предвкусения         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предвкусеният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предвкусена          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
предвкусената         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предвкусено          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
предвкусеното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предвкусени          мин.страд.прич., мн.ч.
предвкусените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
предвкусещ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
предвкусещия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предвкусещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предвкусеща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
предвкусещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предвкусещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
предвкусещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предвкусещи          сег.деят.прич., мн.ч.
предвкусещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
предвкусейки         деепричастие