Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
предвкусвам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
предвкусвам          основна форма
предвкусвам          сег.вр., 1л., ед.ч.
предвкусваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
предвкусва          сег.вр., 3л., ед.ч.
предвкусваме         сег.вр., 1л., мн.ч.
предвкусвате         сег.вр., 2л., мн.ч.
предвкусват          сег.вр., 3л., мн.ч.
предвкусвах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
предвкусва          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
предвкусва          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
предвкусвахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
предвкусвахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
предвкусваха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
предвкусвах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
предвкусваше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
предвкусваше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
предвкусвахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
предвкусвахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
предвкусваха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
предвкусвай          повелително наклонение, ед.ч.
предвкусвайте         повелително наклонение, мн.ч.
предвкусвал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
предвкусвалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предвкусвалият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предвкусвала         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
предвкусвалата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предвкусвало         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
предвкусвалото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предвкусвали         мин.деят.св.прич., мн.ч.
предвкусвалите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
предвкусвал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
предвкусвалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предвкусвалият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предвкусвала         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
предвкусвалата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предвкусвало         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
предвкусвалото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предвкусвали         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
предвкусвалите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
предвкусван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
предвкусвания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предвкусваният        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предвкусвана         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
предвкусваната        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предвкусвано         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
предвкусваното        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предвкусвани         мин.страд.прич., мн.ч.
предвкусваните        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
предвкусващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
предвкусващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предвкусващият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предвкусваща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
предвкусващата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предвкусващо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
предвкусващото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предвкусващи         сег.деят.прич., мн.ч.
предвкусващите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
предвкусвайки         деепричастие