Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
предвзето - прилагателно име, ср.р., ед.ч.
предвзет           основна форма
предвзет           м.р., ед.ч.
предвзетия          м.р., ед.ч., непълен член
предвзетият          м.р., ед.ч., пълен член
предвзета           ж.р., ед.ч.
предвзетата          ж.р., ед.ч., членувано
предвзето           ср.р., ед.ч.
предвзетото          ср.р., ед.ч., членувано
предвзети           мн.ч.
предвзетите          мн.ч., членувано

предвзето - наречие, основна форма
предвзето           основна форма