Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прегъна - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
     глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
     глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прегъна            основна форма
прегъна            сег.вр., 1л., ед.ч.
прегънеш           сег.вр., 2л., ед.ч.
прегъне            сег.вр., 3л., ед.ч.
прегънем           сег.вр., 1л., мн.ч.
прегънете           сег.вр., 2л., мн.ч.
прегънат           сег.вр., 3л., мн.ч.
прегънах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прегъна            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прегъна            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прегънахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прегънахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прегънаха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прегънех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прегънеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прегънеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прегънехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прегънехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прегънеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прегъни            повелително наклонение, ед.ч.
прегънете           повелително наклонение, мн.ч.
прегънал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прегъналия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегъналият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегънала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прегъналата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегънало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прегъналото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегънали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
прегъналите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прегънел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прегънелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегънелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегънела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прегънелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегънело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прегънелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегънели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прегънелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прегънат           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прегънатия          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегънатият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегъната           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прегънатата          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегънато           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прегънатото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегънати           мин.страд.прич., мн.ч.
прегънатите          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие