Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прегрупирам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прегрупирам          основна форма
прегрупирам          сег.вр., 1л., ед.ч.
прегрупираш          сег.вр., 2л., ед.ч.
прегрупира          сег.вр., 3л., ед.ч.
прегрупираме         сег.вр., 1л., мн.ч.
прегрупирате         сег.вр., 2л., мн.ч.
прегрупират          сег.вр., 3л., мн.ч.
прегрупирах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прегрупира          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прегрупира          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прегрупирахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прегрупирахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прегрупираха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прегрупирах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прегрупираше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прегрупираше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прегрупирахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прегрупирахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прегрупираха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прегрупирай          повелително наклонение, ед.ч.
прегрупирайте         повелително наклонение, мн.ч.
прегрупирал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прегрупиралия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегрупиралият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегрупирала         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прегрупиралата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегрупирало         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прегрупиралото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегрупирали         мин.деят.св.прич., мн.ч.
прегрупиралите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прегрупирал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прегрупиралия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегрупиралият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегрупирала         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прегрупиралата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегрупирало         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прегрупиралото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегрупирали         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прегрупиралите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прегрупиран          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прегрупирания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегрупираният        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегрупирана         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прегрупираната        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегрупирано         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прегрупираното        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегрупирани         мин.страд.прич., мн.ч.
прегрупираните        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прегрупиращ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прегрупиращия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегрупиращият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегрупираща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прегрупиращата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегрупиращо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прегрупиращото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегрупиращи         сег.деят.прич., мн.ч.
прегрупиращите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прегрупирайки         деепричастие