Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преграждам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преграждам          основна форма
преграждам          сег.вр., 1л., ед.ч.
преграждаш          сег.вр., 2л., ед.ч.
прегражда           сег.вр., 3л., ед.ч.
преграждаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
преграждате          сег.вр., 2л., мн.ч.
преграждат          сег.вр., 3л., мн.ч.
преграждах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прегражда           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прегражда           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преграждахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преграждахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преграждаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преграждах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преграждаше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преграждаше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преграждахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преграждахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преграждаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преграждай          повелително наклонение, ед.ч.
преграждайте         повелително наклонение, мн.ч.
преграждал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преграждалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преграждалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преграждала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преграждалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преграждало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преграждалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преграждали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
преграждалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преграждал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преграждалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преграждалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преграждала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преграждалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преграждало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преграждалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преграждали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преграждалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преграждан          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преграждания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегражданият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преграждана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прегражданата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преграждано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прегражданото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преграждани          мин.страд.прич., мн.ч.
прегражданите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преграждащ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преграждащия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преграждащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преграждаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преграждащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преграждащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преграждащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преграждащи          сег.деят.прич., мн.ч.
преграждащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преграждайки         деепричастие