Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преглеждам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преглеждам          основна форма
преглеждам          сег.вр., 1л., ед.ч.
преглеждаш          сег.вр., 2л., ед.ч.
преглежда           сег.вр., 3л., ед.ч.
преглеждаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
преглеждате          сег.вр., 2л., мн.ч.
преглеждат          сег.вр., 3л., мн.ч.
преглеждах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преглежда           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преглежда           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преглеждахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преглеждахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преглеждаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преглеждах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преглеждаше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преглеждаше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преглеждахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преглеждахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преглеждаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преглеждай          повелително наклонение, ед.ч.
преглеждайте         повелително наклонение, мн.ч.
преглеждал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преглеждалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преглеждалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преглеждала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преглеждалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преглеждало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преглеждалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преглеждали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
преглеждалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преглеждал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преглеждалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преглеждалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преглеждала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преглеждалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преглеждало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преглеждалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преглеждали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преглеждалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преглеждан          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преглеждания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преглежданият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преглеждана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преглежданата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преглеждано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преглежданото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преглеждани          мин.страд.прич., мн.ч.
преглежданите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преглеждащ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преглеждащия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преглеждащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преглеждаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преглеждащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преглеждащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преглеждащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преглеждащи          сег.деят.прич., мн.ч.
преглеждащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преглеждайки         деепричастие