Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прегласям - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прегласям           основна форма
прегласям           сег.вр., 1л., ед.ч.
прегласяш           сег.вр., 2л., ед.ч.
преглася           сег.вр., 3л., ед.ч.
прегласяме          сег.вр., 1л., мн.ч.
прегласяте          сег.вр., 2л., мн.ч.
прегласят           сег.вр., 3л., мн.ч.
прегласях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преглася           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преглася           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прегласяхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прегласяхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прегласяха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прегласях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прегласяше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прегласяше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прегласяхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прегласяхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прегласяха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прегласяй           повелително наклонение, ед.ч.
прегласяйте          повелително наклонение, мн.ч.
прегласял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прегласялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегласялият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегласяла          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прегласялата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегласяло          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прегласялото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегласяли          мин.деят.св.прич., мн.ч.
прегласялите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прегласял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прегласялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегласялият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегласяла          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прегласялата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегласяло          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прегласялото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегласяли          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прегласялите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прегласян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прегласяния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегласяният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегласяна          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прегласяната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегласяно          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прегласяното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегласяни          мин.страд.прич., мн.ч.
прегласяните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прегласящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прегласящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегласящият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегласяща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прегласящата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегласящо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прегласящото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегласящи          сег.деят.прич., мн.ч.
прегласящите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прегласяйки          деепричастие