Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преглася - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преглася           основна форма
преглася           сег.вр., 1л., ед.ч.
прегласиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
прегласи           сег.вр., 3л., ед.ч.
прегласим           сег.вр., 1л., мн.ч.
прегласите          сег.вр., 2л., мн.ч.
прегласят           сег.вр., 3л., мн.ч.
прегласих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прегласи           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прегласи           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прегласихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прегласихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прегласиха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прегласях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прегласеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прегласеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прегласяхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прегласяхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прегласяха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прегласи           повелително наклонение, ед.ч.
прегласете          повелително наклонение, мн.ч.
прегласил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прегласилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегласилият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегласила          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прегласилата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегласило          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прегласилото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегласили          мин.деят.св.прич., мн.ч.
прегласилите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прегласял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прегласялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегласялият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегласяла          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прегласялата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегласяло          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прегласялото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегласели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прегласелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прегласен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прегласения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегласеният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегласена          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прегласената         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегласено          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прегласеното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегласени          мин.страд.прич., мн.ч.
прегласените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прегласящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прегласящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегласящият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегласяща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прегласящата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегласящо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прегласящото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегласящи          сег.деят.прич., мн.ч.
прегласящите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прегласейки          деепричастие

преглася - глагол, сег.вр., 3л., ед.ч.
преглася - глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преглася - глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прегласям           основна форма
прегласям           сег.вр., 1л., ед.ч.
прегласяш           сег.вр., 2л., ед.ч.
преглася           сег.вр., 3л., ед.ч.
прегласяме          сег.вр., 1л., мн.ч.
прегласяте          сег.вр., 2л., мн.ч.
прегласят           сег.вр., 3л., мн.ч.
прегласях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преглася           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преглася           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прегласяхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прегласяхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прегласяха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прегласях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прегласяше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прегласяше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прегласяхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прегласяхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прегласяха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прегласяй           повелително наклонение, ед.ч.
прегласяйте          повелително наклонение, мн.ч.
прегласял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прегласялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегласялият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегласяла          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прегласялата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегласяло          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прегласялото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегласяли          мин.деят.св.прич., мн.ч.
прегласялите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прегласял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прегласялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегласялият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегласяла          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прегласялата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегласяло          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прегласялото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегласяли          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прегласялите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прегласян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прегласяния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегласяният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегласяна          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прегласяната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегласяно          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прегласяното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегласяни          мин.страд.прич., мн.ч.
прегласяните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прегласящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прегласящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прегласящият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прегласяща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прегласящата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прегласящо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прегласящото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прегласящи          сег.деят.прич., мн.ч.
прегласящите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прегласяйки          деепричастие