Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преглаждам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преглаждам          основна форма
преглаждам          сег.вр., 1л., ед.ч.
преглаждаш          сег.вр., 2л., ед.ч.
преглажда           сег.вр., 3л., ед.ч.
преглаждаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
преглаждате          сег.вр., 2л., мн.ч.
преглаждат          сег.вр., 3л., мн.ч.
преглаждах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преглажда           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преглажда           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преглаждахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преглаждахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преглаждаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преглаждах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преглаждаше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преглаждаше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преглаждахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преглаждахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преглаждаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преглаждай          повелително наклонение, ед.ч.
преглаждайте         повелително наклонение, мн.ч.
преглаждал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преглаждалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преглаждалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преглаждала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преглаждалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преглаждало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преглаждалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преглаждали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
преглаждалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преглаждал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преглаждалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преглаждалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преглаждала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преглаждалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преглаждало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преглаждалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преглаждали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преглаждалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преглаждан          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преглаждания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преглажданият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преглаждана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преглажданата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преглаждано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преглажданото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преглаждани          мин.страд.прич., мн.ч.
преглажданите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преглаждащ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преглаждащия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преглаждащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преглаждаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преглаждащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преглаждащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преглаждащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преглаждащи          сег.деят.прич., мн.ч.
преглаждащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преглаждайки         деепричастие