Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
превъплъщавам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
превъплъщавам         основна форма
превъплъщавам         сег.вр., 1л., ед.ч.
превъплъщаваш         сег.вр., 2л., ед.ч.
превъплъщава         сег.вр., 3л., ед.ч.
превъплъщаваме        сег.вр., 1л., мн.ч.
превъплъщавате        сег.вр., 2л., мн.ч.
превъплъщават         сег.вр., 3л., мн.ч.
превъплъщавах         мин.св.вр., 1л., ед.ч.
превъплъщава         мин.св.вр., 2л., ед.ч.
превъплъщава         мин.св.вр., 3л., ед.ч.
превъплъщавахме        мин.св.вр., 1л., мн.ч.
превъплъщавахте        мин.св.вр., 2л., мн.ч.
превъплъщаваха        мин.св.вр., 3л., мн.ч.
превъплъщавах         мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
превъплъщаваше        мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
превъплъщаваше        мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
превъплъщавахме        мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
превъплъщавахте        мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
превъплъщаваха        мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
превъплъщавай         повелително наклонение, ед.ч.
превъплъщавайте        повелително наклонение, мн.ч.
превъплъщавал         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
превъплъщавалия        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превъплъщавалият       мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превъплъщавала        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
превъплъщавалата       мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превъплъщавало        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
превъплъщавалото       мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превъплъщавали        мин.деят.св.прич., мн.ч.
превъплъщавалите       мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
превъплъщавал         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
превъплъщавалия        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превъплъщавалият       мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превъплъщавала        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
превъплъщавалата       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превъплъщавало        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
превъплъщавалото       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превъплъщавали        мин.деят.несв.прич., мн.ч.
превъплъщавалите       мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
превъплъщаван         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
превъплъщавания        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превъплъщаваният       мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превъплъщавана        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
превъплъщаваната       мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превъплъщавано        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
превъплъщаваното       мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превъплъщавани        мин.страд.прич., мн.ч.
превъплъщаваните       мин.страд.прич., мн.ч., членувано
превъплъщаващ         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
превъплъщаващия        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превъплъщаващият       сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превъплъщаваща        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
превъплъщаващата       сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превъплъщаващо        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
превъплъщаващото       сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превъплъщаващи        сег.деят.прич., мн.ч.
превъплъщаващите       сег.деят.прич., мн.ч., членувано
превъплъщавайки        деепричастие