Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
превъзнасям - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
превъзнасям          основна форма
превъзнасям          сег.вр., 1л., ед.ч.
превъзнасяш          сег.вр., 2л., ед.ч.
превъзнася          сег.вр., 3л., ед.ч.
превъзнасяме         сег.вр., 1л., мн.ч.
превъзнасяте         сег.вр., 2л., мн.ч.
превъзнасят          сег.вр., 3л., мн.ч.
превъзнасях          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
превъзнася          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
превъзнася          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
превъзнасяхме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
превъзнасяхте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
превъзнасяха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
превъзнасях          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
превъзнасяше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
превъзнасяше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
превъзнасяхме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
превъзнасяхте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
превъзнасяха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
превъзнасяй          повелително наклонение, ед.ч.
превъзнасяйте         повелително наклонение, мн.ч.
превъзнасял          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
превъзнасялия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превъзнасялият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превъзнасяла         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
превъзнасялата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превъзнасяло         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
превъзнасялото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превъзнасяли         мин.деят.св.прич., мн.ч.
превъзнасялите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
превъзнасял          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
превъзнасялия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превъзнасялият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превъзнасяла         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
превъзнасялата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превъзнасяло         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
превъзнасялото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превъзнасяли         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
превъзнасялите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
превъзнасян          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
превъзнасяния         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превъзнасяният        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превъзнасяна         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
превъзнасяната        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превъзнасяно         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
превъзнасяното        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превъзнасяни         мин.страд.прич., мн.ч.
превъзнасяните        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
превъзнасящ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
превъзнасящия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превъзнасящият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превъзнасяща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
превъзнасящата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превъзнасящо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
превъзнасящото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превъзнасящи         сег.деят.прич., мн.ч.
превъзнасящите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
превъзнасяйки         деепричастие