Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
превъзмогна - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
       глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
       глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
превъзмогна          основна форма
превъзмогна          сег.вр., 1л., ед.ч.
превъзмогнеш         сег.вр., 2л., ед.ч.
превъзмогне          сег.вр., 3л., ед.ч.
превъзмогнем         сег.вр., 1л., мн.ч.
превъзмогнете         сег.вр., 2л., мн.ч.
превъзмогнат         сег.вр., 3л., мн.ч.
превъзмогнах         мин.св.вр., 1л., ед.ч.
превъзмогна          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
превъзмогна          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
превъзмогнахме        мин.св.вр., 1л., мн.ч.
превъзмогнахте        мин.св.вр., 2л., мн.ч.
превъзмогнаха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
превъзмогнех         мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
превъзмогнеше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
превъзмогнеше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
превъзмогнехме        мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
превъзмогнехте        мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
превъзмогнеха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
превъзмогни          повелително наклонение, ед.ч.
превъзмогнете         повелително наклонение, мн.ч.
превъзмогнал         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
превъзмогналия        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превъзмогналият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превъзмогнала         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
превъзмогналата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превъзмогнало         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
превъзмогналото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превъзмогнали         мин.деят.св.прич., мн.ч.
превъзмогналите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
превъзмогнел         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
превъзмогнелия        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превъзмогнелият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превъзмогнела         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
превъзмогнелата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превъзмогнело         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
превъзмогнелото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превъзмогнели         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
превъзмогнелите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
превъзмогнат         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
превъзмогнатия        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превъзмогнатият        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превъзмогната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
превъзмогнатата        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превъзмогнато         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
превъзмогнатото        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превъзмогнати         мин.страд.прич., мн.ч.
превъзмогнатите        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие