Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
превъзмогвам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
превъзмогвам         основна форма
превъзмогвам         сег.вр., 1л., ед.ч.
превъзмогваш         сег.вр., 2л., ед.ч.
превъзмогва          сег.вр., 3л., ед.ч.
превъзмогваме         сег.вр., 1л., мн.ч.
превъзмогвате         сег.вр., 2л., мн.ч.
превъзмогват         сег.вр., 3л., мн.ч.
превъзмогвах         мин.св.вр., 1л., ед.ч.
превъзмогва          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
превъзмогва          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
превъзмогвахме        мин.св.вр., 1л., мн.ч.
превъзмогвахте        мин.св.вр., 2л., мн.ч.
превъзмогваха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
превъзмогвах         мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
превъзмогваше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
превъзмогваше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
превъзмогвахме        мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
превъзмогвахте        мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
превъзмогваха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
превъзмогвай         повелително наклонение, ед.ч.
превъзмогвайте        повелително наклонение, мн.ч.
превъзмогвал         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
превъзмогвалия        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превъзмогвалият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превъзмогвала         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
превъзмогвалата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превъзмогвало         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
превъзмогвалото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превъзмогвали         мин.деят.св.прич., мн.ч.
превъзмогвалите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
превъзмогвал         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
превъзмогвалия        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превъзмогвалият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превъзмогвала         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
превъзмогвалата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превъзмогвало         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
превъзмогвалото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превъзмогвали         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
превъзмогвалите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
превъзмогван         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
превъзмогвания        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превъзмогваният        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превъзмогвана         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
превъзмогваната        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превъзмогвано         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
превъзмогваното        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превъзмогвани         мин.страд.прич., мн.ч.
превъзмогваните        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
превъзмогващ         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
превъзмогващия        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превъзмогващият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превъзмогваща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
превъзмогващата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превъзмогващо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
превъзмогващото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превъзмогващи         сег.деят.прич., мн.ч.
превъзмогващите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
превъзмогвайки        деепричастие