Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
превря - глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
     глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
превра            основна форма
превра            сег.вр., 1л., ед.ч.
превреш            сег.вр., 2л., ед.ч.
превре            сег.вр., 3л., ед.ч.
преврем            сег.вр., 1л., мн.ч.
преврете           сег.вр., 2л., мн.ч.
преврат            сег.вр., 3л., мн.ч.
преврях            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
превря            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
превря            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
превряхме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
превряхте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
превряха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преврях            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
превреше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
превреше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
превряхме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
превряхте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
превряха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преври            повелително наклонение, ед.ч.
преврете           повелително наклонение, мн.ч.
преврял            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преврелия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преврелият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превряла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преврялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превряло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преврялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преврели           мин.деят.св.прич., мн.ч.
преврелите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преврял            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преврелия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преврелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превряла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преврялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превряло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преврялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преврели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преврелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., мн.ч.
[няма форма]         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие

превря - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
превря - глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
превря - глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
превря            основна форма
превря            сег.вр., 1л., ед.ч.
превриш            сег.вр., 2л., ед.ч.
преври            сег.вр., 3л., ед.ч.
преврим            сег.вр., 1л., мн.ч.
преврите           сег.вр., 2л., мн.ч.
преврят            сег.вр., 3л., мн.ч.
преврях            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
превря            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
превря            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
превряхме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
превряхте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
превряха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преврях            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
превреше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
превреше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
превряхме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
превряхте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
превряха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преври            повелително наклонение, ед.ч.
преврете           повелително наклонение, мн.ч.
преврял            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преврелия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преврелият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превряла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преврялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превряло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преврялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преврели           мин.деят.св.прич., мн.ч.
преврелите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преврял            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преврялия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преврялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превряла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преврялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превряло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преврялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преврели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преврелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преврян            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
превряния           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превряният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превряна           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
превряната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превряно           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
превряното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преврени           мин.страд.прич., мн.ч.
преврените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преврящ            сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преврящия           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преврящият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превряща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преврящата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преврящо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преврящото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преврящи           сег.деят.прич., мн.ч.
преврящите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преврейки           деепричастие