Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
превозен - прилагателно име, м.р., ед.ч.
превозен           основна форма
превозен           м.р., ед.ч.
превозения          м.р., ед.ч., непълен член
превозеният          м.р., ед.ч., пълен член
превозена           ж.р., ед.ч.
превозената          ж.р., ед.ч., членувано
превозено           ср.р., ед.ч.
превозеното          ср.р., ед.ч., членувано
превозени           мн.ч.
превозените          мн.ч., членувано

превозен - прилагателно име, м.р., ед.ч.
превозен           основна форма
превозен           м.р., ед.ч.
превозния           м.р., ед.ч., непълен член
превозният          м.р., ед.ч., пълен член
превозна           ж.р., ед.ч.
превозната          ж.р., ед.ч., членувано
превозно           ср.р., ед.ч.
превозното          ср.р., ед.ч., членувано
превозни           мн.ч.
превозните          мн.ч., членувано

превозен - глагол, мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
превозя            основна форма
превозя            сег.вр., 1л., ед.ч.
превозиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
превози            сег.вр., 3л., ед.ч.
превозим           сег.вр., 1л., мн.ч.
превозите           сег.вр., 2л., мн.ч.
превозят           сег.вр., 3л., мн.ч.
превозих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
превози            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
превози            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
превозихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
превозихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
превозиха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
превозех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
превозеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
превозеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
превозехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
превозехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
превозеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
превози            повелително наклонение, ед.ч.
превозете           повелително наклонение, мн.ч.
превозил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
превозилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превозилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превозила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
превозилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превозило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
превозилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превозили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
превозилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
превозел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
превозелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превозелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превозела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
превозелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превозело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
превозелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превозели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
превозелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
превозен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
превозения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превозеният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превозена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
превозената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превозено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
превозеното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превозени           мин.страд.прич., мн.ч.
превозените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
превозещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
превозещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превозещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превозеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
превозещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превозещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
превозещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превозещи           сег.деят.прич., мн.ч.
превозещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
превозейки          деепричастие