Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
превия - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
превия            основна форма
превия            сег.вр., 1л., ед.ч.
превиеш            сег.вр., 2л., ед.ч.
превие            сег.вр., 3л., ед.ч.
превием            сег.вр., 1л., мн.ч.
превиете           сег.вр., 2л., мн.ч.
превият            сег.вр., 3л., мн.ч.
превих            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преви             мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преви             мин.св.вр., 3л., ед.ч.
превихме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
превихте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
превиха            мин.св.вр., 3л., мн.ч.
превиех            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
превиеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
превиеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
превиехме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
превиехте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
превиеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
превий            повелително наклонение, ед.ч.
превийте           повелително наклонение, мн.ч.
превил            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
превилия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превилият           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превила            мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
превилата           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превило            мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
превилото           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превили            мин.деят.св.прич., мн.ч.
превилите           мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
превиел            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
превиелия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превиелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превиела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
превиелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превиело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
превиелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превиели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
превиелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
превит            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
превития           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превитият           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превита            мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
превитата           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превито            мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
превитото           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превити            мин.страд.прич., мн.ч.
превитите           мин.страд.прич., мн.ч., членувано
превиещ            сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
превиещия           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превиещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превиеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
превиещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превиещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
превиещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превиещи           сег.деят.прич., мн.ч.
превиещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
превиейки           деепричастие