Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
превивам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
превивам           основна форма
превивам           сег.вр., 1л., ед.ч.
превиваш           сег.вр., 2л., ед.ч.
превива            сег.вр., 3л., ед.ч.
превиваме           сег.вр., 1л., мн.ч.
превивате           сег.вр., 2л., мн.ч.
превиват           сег.вр., 3л., мн.ч.
превивах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
превива            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
превива            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
превивахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
превивахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
превиваха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
превивах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
превиваше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
превиваше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
превивахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
превивахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
превиваха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
превивай           повелително наклонение, ед.ч.
превивайте          повелително наклонение, мн.ч.
превивал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
превивалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превивалият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превивала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
превивалата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превивало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
превивалото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превивали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
превивалите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
превивал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
превивалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превивалият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превивала           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
превивалата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превивало           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
превивалото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превивали           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
превивалите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
превиван           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
превивания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превиваният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превивана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
превиваната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превивано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
превиваното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превивани           мин.страд.прич., мн.ч.
превиваните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
превиващ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
превиващия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превиващият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превиваща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
превиващата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превиващо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
превиващото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превиващи           сег.деят.прич., мн.ч.
превиващите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
превивайки          деепричастие