Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
превея - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
превея            основна форма
превея            сег.вр., 1л., ед.ч.
превееш            сег.вр., 2л., ед.ч.
превее            сег.вр., 3л., ед.ч.
превеем            сег.вр., 1л., мн.ч.
превеете           сег.вр., 2л., мн.ч.
превеят            сег.вр., 3л., мн.ч.
превях            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
превя             мин.св.вр., 2л., ед.ч.
превя             мин.св.вр., 3л., ед.ч.
превяхме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
превяхте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
превяха            мин.св.вр., 3л., мн.ч.
превеех            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
превееше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
превееше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
превеехме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
превеехте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
превееха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
превей            повелително наклонение, ед.ч.
превейте           повелително наклонение, мн.ч.
превял            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
превелия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превелият           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превяла            мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
превялата           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превяло            мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
превялото           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превели            мин.деят.св.прич., мн.ч.
превелите           мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
превеел            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
превеелия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превеелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превеела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
превеелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превеело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
превеелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превеели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
превеелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
превят            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
превятия           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превятият           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превята            мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
превятата           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превято            мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
превятото           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превети            мин.страд.прич., мн.ч.
преветите           мин.страд.прич., мн.ч., членувано
превеещ            сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
превеещия           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превеещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превееща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
превеещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превеещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
превеещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превеещи           сег.деят.прич., мн.ч.
превеещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
превеейки           деепричастие