Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
превеждам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
превеждам           основна форма
превеждам           сег.вр., 1л., ед.ч.
превеждаш           сег.вр., 2л., ед.ч.
превежда           сег.вр., 3л., ед.ч.
превеждаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
превеждате          сег.вр., 2л., мн.ч.
превеждат           сег.вр., 3л., мн.ч.
превеждах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
превежда           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
превежда           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
превеждахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
превеждахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
превеждаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
превеждах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
превеждаше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
превеждаше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
превеждахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
превеждахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
превеждаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
превеждай           повелително наклонение, ед.ч.
превеждайте          повелително наклонение, мн.ч.
превеждал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
превеждалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превеждалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превеждала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
превеждалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превеждало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
превеждалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превеждали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
превеждалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
превеждал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
превеждалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превеждалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превеждала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
превеждалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превеждало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
превеждалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превеждали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
превеждалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
превеждан           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
превеждания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превежданият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превеждана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
превежданата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превеждано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
превежданото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превеждани          мин.страд.прич., мн.ч.
превежданите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
превеждащ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
превеждащия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превеждащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
превеждаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
превеждащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превеждащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
превеждащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превеждащи          сег.деят.прич., мн.ч.
превеждащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
превеждайки          деепричастие