Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преварям - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преварям           основна форма
преварям           сег.вр., 1л., ед.ч.
преваряш           сег.вр., 2л., ед.ч.
преваря            сег.вр., 3л., ед.ч.
преваряме           сег.вр., 1л., мн.ч.
преваряте           сег.вр., 2л., мн.ч.
преварят           сег.вр., 3л., мн.ч.
преварях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преваря            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преваря            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преваряхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преваряхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преваряха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преварях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преваряше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преваряше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преваряхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преваряхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преваряха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преваряй           повелително наклонение, ед.ч.
преваряйте          повелително наклонение, мн.ч.
преварял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преварялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преварялият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преваряла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преварялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преваряло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преварялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преваряли           мин.деят.св.прич., мн.ч.
преварялите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преварял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преварялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преварялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преваряла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преварялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преваряло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преварялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преваряли           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преварялите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преварян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преваряния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преваряният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преваряна           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преваряната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преваряно           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преваряното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преваряни           мин.страд.прич., мн.ч.
преваряните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преварящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преварящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преварящият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преваряща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преварящата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преварящо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преварящото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преварящи           сег.деят.прич., мн.ч.
преварящите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преваряйки          деепричастие