Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
превалям - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
превалям           основна форма
превалям           сег.вр., 1л., ед.ч.
преваляш           сег.вр., 2л., ед.ч.
преваля            сег.вр., 3л., ед.ч.
преваляме           сег.вр., 1л., мн.ч.
преваляте           сег.вр., 2л., мн.ч.
превалят           сег.вр., 3л., мн.ч.
превалях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преваля            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преваля            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преваляхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преваляхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преваляха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
превалях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преваляше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преваляше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преваляхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преваляхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преваляха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преваляй           повелително наклонение, ед.ч.
преваляйте          повелително наклонение, мн.ч.
превалял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
превалялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превалялият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преваляла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
превалялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преваляло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
превалялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преваляли           мин.деят.св.прич., мн.ч.
превалялите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
превалял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
превалялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превалялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преваляла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
превалялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преваляло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
превалялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преваляли           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
превалялите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
превалян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преваляния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преваляният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преваляна           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преваляната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преваляно           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преваляното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преваляни           мин.страд.прич., мн.ч.
преваляните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
превалящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
превалящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
превалящият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преваляща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
превалящата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
превалящо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
превалящото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
превалящи           сег.деят.прич., мн.ч.
превалящите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преваляйки          деепричастие