Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пребърша - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
пребърша           основна форма
пребърша           сег.вр., 1л., ед.ч.
пребършеш           сег.вр., 2л., ед.ч.
пребърше           сег.вр., 3л., ед.ч.
пребършем           сег.вр., 1л., мн.ч.
пребършете          сег.вр., 2л., мн.ч.
пребършат           сег.вр., 3л., мн.ч.
пребърсах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пребърса           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пребърса           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пребърсахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пребърсахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пребърсаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пребършех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пребършеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пребършеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пребършехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пребършехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пребършеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пребърши           повелително наклонение, ед.ч.
пребършете          повелително наклонение, мн.ч.
пребърсал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пребърсалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребърсалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребърсала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пребърсалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребърсало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пребърсалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребърсали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
пребърсалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пребършел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пребършелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребършелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребършела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пребършелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребършело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пребършелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребършели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пребършелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пребърсан           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пребърсания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребърсаният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребърсана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пребърсаната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребърсано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пребърсаното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребърсани          мин.страд.прич., мн.ч.
пребърсаните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
пребършещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
пребършещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребършещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребършеща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
пребършещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребършещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
пребършещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребършещи          сег.деят.прич., мн.ч.
пребършещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
пребършейки          деепричастие