Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пребърквам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
пребърквам          основна форма
пребърквам          сег.вр., 1л., ед.ч.
пребъркваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
пребърква           сег.вр., 3л., ед.ч.
пребъркваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
пребърквате          сег.вр., 2л., мн.ч.
пребъркват          сег.вр., 3л., мн.ч.
пребърквах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пребърква           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пребърква           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пребърквахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пребърквахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пребъркваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пребърквах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пребъркваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пребъркваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пребърквахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пребърквахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пребъркваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пребърквай          повелително наклонение, ед.ч.
пребърквайте         повелително наклонение, мн.ч.
пребърквал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пребърквалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребърквалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребърквала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пребърквалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребърквало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пребърквалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребърквали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
пребърквалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пребърквал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пребърквалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребърквалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребърквала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пребърквалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребърквало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пребърквалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребърквали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пребърквалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пребъркван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пребърквания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребъркваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребърквана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пребъркваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребърквано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пребъркваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребърквани          мин.страд.прич., мн.ч.
пребъркваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
пребъркващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
пребъркващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребъркващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребъркваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
пребъркващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребъркващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
пребъркващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребъркващи          сег.деят.прич., мн.ч.
пребъркващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
пребърквайки         деепричастие