Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пребъдвам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
пребъдвам           основна форма
пребъдвам           сег.вр., 1л., ед.ч.
пребъдваш           сег.вр., 2л., ед.ч.
пребъдва           сег.вр., 3л., ед.ч.
пребъдваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
пребъдвате          сег.вр., 2л., мн.ч.
пребъдват           сег.вр., 3л., мн.ч.
пребъдвах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пребъдва           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пребъдва           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пребъдвахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пребъдвахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пребъдваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пребъдвах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пребъдваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пребъдваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пребъдвахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пребъдвахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пребъдваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пребъдвай           повелително наклонение, ед.ч.
пребъдвайте          повелително наклонение, мн.ч.
пребъдвал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пребъдвалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребъдвалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребъдвала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пребъдвалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребъдвало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пребъдвалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребъдвали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
пребъдвалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пребъдвал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пребъдвалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребъдвалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребъдвала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пребъдвалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребъдвало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пребъдвалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребъдвали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пребъдвалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пребъдван           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пребъдвания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребъдваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребъдвана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пребъдваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребъдвано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пребъдваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребъдвани          мин.страд.прич., мн.ч.
пребъдваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
пребъдващ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
пребъдващия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребъдващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребъдваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
пребъдващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребъдващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
пребъдващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребъдващи          сег.деят.прич., мн.ч.
пребъдващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
пребъдвайки          деепричастие