Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преборя - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преборя            основна форма
преборя            сег.вр., 1л., ед.ч.
пребориш           сег.вр., 2л., ед.ч.
пребори            сег.вр., 3л., ед.ч.
преборим           сег.вр., 1л., мн.ч.
преборите           сег.вр., 2л., мн.ч.
преборят           сег.вр., 3л., мн.ч.
преборих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пребори            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пребори            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преборихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преборихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пребориха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преборех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пребореше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пребореше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преборехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преборехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пребореха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пребори            повелително наклонение, ед.ч.
преборете           повелително наклонение, мн.ч.
преборил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преборилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преборилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преборила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преборилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преборило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преборилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преборили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
преборилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преборел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преборелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преборелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преборела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преборелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преборело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преборелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преборели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преборелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преборен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преборения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребореният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преборена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преборената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преборено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пребореното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преборени           мин.страд.прич., мн.ч.
преборените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преборещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преборещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преборещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребореща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преборещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преборещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преборещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преборещи           сег.деят.прич., мн.ч.
преборещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преборейки          деепричастие