Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пребогато - прилагателно име, ср.р., ед.ч.
пребогат           основна форма
пребогат           м.р., ед.ч.
пребогатия          м.р., ед.ч., непълен член
пребогатият          м.р., ед.ч., пълен член
пребогата           ж.р., ед.ч.
пребогатата          ж.р., ед.ч., членувано
пребогато           ср.р., ед.ч.
пребогатото          ср.р., ед.ч., членувано
пребогати           мн.ч.
пребогатите          мн.ч., членувано

пребогато - наречие, основна форма
пребогато           основна форма