Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пребледнея - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
пребледнея          основна форма
пребледнея          сег.вр., 1л., ед.ч.
пребледнееш          сег.вр., 2л., ед.ч.
пребледнее          сег.вр., 3л., ед.ч.
пребледнеем          сег.вр., 1л., мн.ч.
пребледнеете         сег.вр., 2л., мн.ч.
пребледнеят          сег.вр., 3л., мн.ч.
пребледнях          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пребледня           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пребледня           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пребледняхме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пребледняхте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пребледняха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пребледнеех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пребледнееше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пребледнееше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пребледнеехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пребледнеехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пребледнееха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пребледней          повелително наклонение, ед.ч.
пребледнейте         повелително наклонение, мн.ч.
пребледнял          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пребледнелия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребледнелият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребледняла          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пребледнялата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребледняло          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пребледнялото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребледнели          мин.деят.св.прич., мн.ч.
пребледнелите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пребледнеел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пребледнеелия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребледнеелият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребледнеела         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пребледнеелата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребледнеело         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пребледнеелото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребледнеели         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пребледнеелите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пребледнян          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пребледняния         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребледняният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребледняна          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пребледняната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребледняно          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пребледняното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребледнени          мин.страд.прич., мн.ч.
пребледнените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
пребледнеещ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
пребледнеещия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребледнеещият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребледнееща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
пребледнеещата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребледнеещо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
пребледнеещото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребледнеещи         сег.деят.прич., мн.ч.
пребледнеещите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
пребледнеейки         деепричастие