Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пребия - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
пребия            основна форма
пребия            сег.вр., 1л., ед.ч.
пребиеш            сег.вр., 2л., ед.ч.
пребие            сег.вр., 3л., ед.ч.
пребием            сег.вр., 1л., мн.ч.
пребиете           сег.вр., 2л., мн.ч.
пребият            сег.вр., 3л., мн.ч.
пребих            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преби             мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преби             мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пребихме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пребихте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пребиха            мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пребиех            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пребиеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пребиеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пребиехме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пребиехте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пребиеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пребий            повелително наклонение, ед.ч.
пребийте           повелително наклонение, мн.ч.
пребил            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пребилия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребилият           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребила            мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пребилата           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребило            мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пребилото           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребили            мин.деят.св.прич., мн.ч.
пребилите           мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пребиел            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пребиелия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребиелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребиела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пребиелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребиело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пребиелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребиели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пребиелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пребит            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пребития           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребитият           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребита            мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пребитата           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребито            мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пребитото           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребити            мин.страд.прич., мн.ч.
пребитите           мин.страд.прич., мн.ч., членувано
пребиещ            сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
пребиещия           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пребиещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пребиеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
пребиещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пребиещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
пребиещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пребиещи           сег.деят.прич., мн.ч.
пребиещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
пребиейки           деепричастие