Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ясно

clearly, etc. вж. ясен

ЯСНО (ми е) I see, разг. I get you, I'm with you

давам ЯСНО да се разбере make it quite/pretty clear

казах му ЯСНО I told him in so many words

от ЯСНО по-ЯСНО as plainly as anything

казвам ЯСНО какво мисля make o.s./o.'s meaning clear

на ЯСНО съм be clear (no about), be in the clear (c with); be plain (with)

да сме на ЯСНО let's make it quite clear

говоря кратко и ЯСНО speak briefly and to the point

говори по-ЯСНО (no-отчетливо) speak up, don't mumble, make yourself heard. (за да те разбера) make yourself clear


Търсената дума е намерена