Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ядене

1. eating

годен за ЯДЕНЕ edible, eatable, fit to eat

негоден за ЯДЕНЕ inedible, not fit to eat

неща за ЯДЕНЕ things to eat, разг. eatables

дай ми нещо за ЯДЕНЕ give me s.th. to eat

2. (обед, вечеря и пр.) meal

преди/след ЯДЕНЕ before/after meals

по време на ЯДЕНЕ during meals, at table, while eating

хубаво ЯДЕНЕ и пиене the pleasures of the table

3. food

(ястие) dish

любимото ми ЯДЕНЕ my favourite dish

първо/второ ЯДЕНЕ first/second course

ЯДЕНЕто е прегоряло the food is burned


Търсената дума е намерена