Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
яд

1. anger

пукам/пръскам се от ЯД be mad with rage, be hopping mad

изблик на ЯД a fit/an outburst of temper

ЯД ме е be angry/ам. mad (на at, with); smart (over); be annoyed (at)

(съжалявам) be sorry

направих го от ЯД I did it out of spite

извън себе си от ЯД mad with rage, beside o.s. with rage

2. (грижа) worry, trouble

дребни ЯДове small worries, разг. pin-pricks

бера ЯДове worry.. ще береш ЯДове there's trouble in store for you

задавам някому ЯДове trouble/worry s.o.; pester s.o.; give s.o. a headache

малки деца, малки ЯДове small children, small worries


Търсената дума е намерена