Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ъпгрейд - непозната дума, може би имахте предвид пред, поред или според

пред

1. in front of; before; ahead of

(ПРЕД сграда, превозно средство, вход прозорец, витрина) outside

(ПРЕД огледало, театр. каса и пр.) at

ПРЕД къщата in front of/outside the house

зданието ПРЕД нас the building facing us

няма запетая ПРЕД тази дума there is no comma before this word

ПРЕД нас се намира голямата планина the great mountain lies bеfore us

явявам се ПРЕД съда appear before the court

2. (за време) before

ПРЕД зори bеfore dawn

3. (при, в присъствието на) at; in the presence of

не се спирам ПРЕД нищо stop at nothing

казвам нещо ПРЕД някого say s.th. in s.o.'s presence/hearing

ПРЕД лицето на смъртта in the face of dеath

4. прен. (близо до) on the verge of

те са ПРЕД развод they're on ths verge of divorce

ПРЕД катастрофа on the vergе of disaster

5. (no отношение на) befoге, to, towards

виновен съм ПРЕД някого/ПРЕД закона be guilty towards s.o./before the law

покорност ПРЕД съдбата submission to fate

извинявам се ПРЕД apologize to

отговорен съм ПРЕД bе responsible/answsrable to

б. (за срав-nение) to; in comparison with

предпочитам Х пред Y I prefer Х to Y

те са нищо ПРЕД него they are nothing in comparison with him, they can't compare with him

имам ПРЕД вид have/beаг in mind

ПРЕД вид на in view of