Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
що

1. мест. вьпр. мест. what

ЩО рече? what did you say?

ЩО думаш! you don't say so! ЩО за what kind/sort of; what manner of; what... like

ЩО за човек е? what kind/sort/manner of man is he? what is he like?

ЩО за идея/въпрос! what an idea/a question! ЩО за идиот of all the idiots! няма ЩО it can't be helped

ЩО ли пък да what if

2. относ. мест. what-(ever), that

направи ЩО можеш do what/whatever you can

де ЩО може wherever he can

правя ЩО правя whatever I do

за тоя ЩО духа in vain

говоря за тоя ЩО духа talk in vain/to the wind

ще те прати за тоя ЩО духа he'll send you on a wild goose chase

било ЩО било let bygones be bygones

3. нар. защо

4. (колкото) as

ЩО се отнася до мене as for me, as to me, as far as I am concerned, I for one

вървял ЩО вървял after he had gone some way

ЩО годе of a sort/kind; more or less; a little

едва ЩО hardly; no sooner... than

едва ЩО влязохме и той се развика we had hardly entered when he began to shout

5. (във бьзклиц. изреч.) how, how much

ЩО ми е мило и драго how I rejoice

ЩО пари e спечелил you can't imagine how much money he has made; the money he has made

ЩО пари ми струва the money it has cost me


Търсената дума е намерена