Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
щастлив

1. happy

ЩАСТЛИВ баща a proud father

ЩАСТЛИВa старост a green old age

много ЩАСТЛИВ very happy, thrice happy

бъдете ЩАСТЛИВи I wish you happiness

ЩАСТЛИВ край a happy end(ing)

2. (късметлия) lucky, fortunate

ЩАСТЛИВa случайност a piece/stroke of good luck, a lucky chance

по една ЩАСТЛИВa случайност by a lucky chance


Търсената дума е намерена