Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ща

want, like

ЩА не ЩА willy-nilly, whether I like/want it or not; volens nolens, willing or no

не ЩА I don't want (to c inf.)

каквото ще да става no matter what, happen what may

ще ми се да I feel like (c ger.), I should like to (c inf)

не ми се ще да I don't feel like (c ger.), I don't want (to с inf.), ако щеш as you wish, if you will

ако ви се ще if you are so minded

ако щеш вярвай believe it or not

без да ЩА unwittingly, involuntarily

но той не щя but he wouldn't

вратата не ще да се затвори the door won't shut

ще ти се it would be nice, wouldn't it? sl, sez you! you may whistle for it

не щеш ли suddenly, sure enough, as chance/luck would have it

що щеш тука? what are you doing here?

има място, колкото щеш there's plenty of room, there's acres of room

правя, каквото щеш do as you like

облечи се, както щеш you can dress any old how

нe ще и съмнение no doubt

за щяло и нещяло about anything and everything

че... ли нe щеш, че не щеш there were quantities of... there were... and... in abundance


Търсената дума е намерена