Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
чужд

1. (не свой) somebody else's, another's

това е ЧУЖДа шапка this is s.o. else's hat

подЧУЖДо име under an assumed name

без ЧУЖДa помощ unassisted, unaided, single-handed

в ЧУЖДи ръце in(to) other people's hands

живея на ЧУЖД гръб sponge

на ЧУЖДа сметка, на ЧУЖД гръб at s.o. else's expense, at the expense of another

правя с ЧУЖДа пита майчин помент strut in borrowed feathers, cut a dash at s.o. else's expense

на ЧУЖД гръб и сто тояги са малко it's all very well for you to speak

2. (чуждестранен) foreign

(за предприятие, имоти) foreign-owned

(несроден) alien (на to); outside

ЧУЖД елемент an alien element

ЧУЖДa идеология an alien ideology

ЧУЖД съм на идея и пр. be a stranger to an idea etc.

ЧУЖДo тяло a foreign body/substance

ЧУЖД човек stranger, outsider


Търсената дума е намерена