Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
четиразов - непозната дума без предложения за замяна

четири

four

с ЧЕТИРИ крака four-legged

на ЧЕТИРИ крака. on all fours

за ЧЕТИРИ ръце four-handed

c
ЧЕТИРИ измерения four-dimensional

на/между ЧЕТИРИ очи face to face, confidentially

ЧЕТИРИте посоки на компаса the four winds

отварям си очите на ЧЕТИРИ keep a bright look-out, keep o.'s eyes peeled, be watchful

гледам с ЧЕТИРИ очи be attentive, follow attentively

гледам с ЧЕТИРИ очи да I can't wait to, I'm in a fever to

пет за ЧЕТИРИ helter-skelter, hurry-scurry