Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
чета

1. read

книж. peruse

(молитва) say

(безразборно) browse

ЧЕТА на глас read aloud/out loud/out/off

ЧЕТА (най-)внимателно pore through

ЧЕТА всичко наред read without skipping

ЧЕТА лекции read/deliver lectures

ЧЕТА мисли read s.o.'s mind

ЧЕТА, докато заспя read o.s. to sleep

ЧЕТА между редовете read between the lines

ЧЕТА буква пo буква spell

човек, който много чете a great reader

ЧЕТА молитви say/tell/count o.'s beads

ЧЕТА молитва (преди или след ядене) ask a blessing

ЧЕТА някому морал/конско евангелие call/haul s.o. ovеr the coals, sl. jaw s.o.

чете се леко it is easy to read; it is highly readable

чете се с удоволствие it makes pleasant reading

пиесата е пo-добра на сцената, отколкото когато се чете the play acts better than it reads

да се чете... to be read..., should read as follows...

не се чете (за подпис) illegible

2. (броя) count

3. band, detachment.


Търсената дума е намерена