Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
чест

1. прил. frequent; common, usual

(за пулс) quick, fast

ЧЕСТ огън воен. quick/rapid fire

2. същ. honour; credit

в ЧЕСТ на in honour of

имам ЧЕСТ да have the honour of (c ger.)

имам ЧЕСТ да Ви поканя на I request the pleasure of your company to/at

ЧЕСТ ми е да I am proud to

имаме ЧЕСТ да Ви уведомим we beg to inform you

нямам ЧЕСТта да not have the honour of (c ger.)

за мене е ЧЕСТ да I am honoured to

на мене се падна ЧЕСТта да the honour fell to me to

въпрос на ЧЕСТ a matter/a question of honour

отдавам ЧЕСТ воен. salute

в полето на ЧЕСТ та in the field of glory

излизам от положението с ЧЕСТ come off with flying colours

правя ЧЕСТ на be a credit/an honour to

прави му ЧЕСТ that is all to his credit, that does him credit, it reflects credit on him

правя ЧЕСТ на професията си be a credit/an ornament to o.'s profession

справям се с ЧЕСТ acquit o.s. with credit

за негова ЧЕСТ трябва да се каже be it said to his credit, it must be said to his credit

това не ти прави ЧЕСТ this is unworthy of you

моминска ЧЕСТ virginity

3. (участ) fate, lot

за зла ЧЕСТ as ill luck would have it


Търсената дума е намерена