Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
черен

1. black

(за хляб) brown

(почернял от слънце) brown, sunburnt, tanned

(за метали) ferrous

(за шрифт) thick, bold, boldface

ЧЕРЕН като дявол as black as the devil

ЧЕРЕН като смола black as jet, jet-black

ЧЕРЕН като катран as black as a raven/a crow, as black as coal/ink/pitch

ЧЕРЕН хайвер caviar(e)

черна дъска blackboard

ЧЕРЕН молив a lead/black pencil

ЧЕРЕН пипер pepper

черна мед matte

черна бира porter, dark beer

2. прен. black, dismal, gloomy

черни дни hard times

за черни дни against a rainy day

черни мисли black/gloomy thoughts

черно дело a black deed

черна неблагодарност black ingratitude

ЧЕРЕН неблагодарник a monster of ingratitude

светът ми е ЧЕРЕН have the dismals, be in the dismals

ЧЕРЕН петък Black Friday

роден наЧЕРЕН петък born unlucky, born under an evil star, evil-starred

3. (за вход, стълбище) back, service (attr.)

ЧЕРЕН двор backyard

черно стълбище back stairs

4. същ. black

черните the blacks, ам. the coloured men/people

черна борса black market

ЧЕРЕН гологaн a bad penny, вж. гологан

ЧЕРЕН дроб liver

черно духовенство regular clergy

черно злато coal

черният континент the Dark Continent

черна овца прен. a black sheep

ЧЕРЕН път a dirt road

черна работа dirty/menial work, a dirty/menial job, разг. sweat, (нетворческа) routine work

върша черната работа за някого jackal for s.o.

ЧЕРЕН списък a black list

влизам в черния списък be blacklisted

в черния списък на някого съм be in s.o.'s black/bad books

в черния списък съм be on the black list, be blacklisted

слагам в черния списък blacklist, put in/on the black list, put in o.'s black/bad books

заради черните очи на някого for s.o.'s beaux yeux

ЧЕРЕН Петър (игра) Black Peter

виждам в черна светлина see in the worst light

ЧЕРЕН ми е пред очите I can't bear the sight of him


Търсената дума е намерена